Posty

Wyświetlanie postów z 2014

Nowelizacja praw konsumenta - zmiany regulaminów sklepów internetowych

Ponieważ w dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa regulacja ustawy o prawach konsumenta, która wprowadza szereg bardzo istotnych zmian, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów, zaczniemy mały cykl informacyjny w tym zakresie. 
Poniżej przedstawione zostaną informacje skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców - prowadzących sklepy internetowe. Nowe przepisy muszą bowiem znaleźć zastosowanie przede wszystkim w regulaminie każdego sklepu internetowego oraz w jego sposobie działania. Warto zapoznać się z nimi już dzisiaj. 
~ x

Nowe obowiązki informacyjne – art. 12 ustawy
Katalog informacji, jakie zobowiązany jest przekazać sprzedawca przed zawarciem umowy został znacznie poszerzony – zgodne z nową ustawą jest ich ponad dwadzieścia. Przedsiębiorca powinien przekazać informacje m.in. o głównych cechach produktu, całkowitej cenie produktu uwzględniającej podatki i inne koszty, sposobie i terminie zapłaty wynagrodzenia,sposobie i terminie spełnienia świadczenia, stosowane…

Adwokat z urzędu, pełnomocnik z urzędu w sprawach karnych

Adwokat z urzędu, pomoc prawna z urzędu w sprawach cywilnych