Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2014

Kolizja drogowa - co robić?

Co prawda, nie ma prawnej definicji kolizji drogowej, ale w praktyce utarło się rozróżnienie, że wypadkiem drogowym nazywa się zdarzenie, w którym oprócz pojazdów, poszkodowane są także osoby – są ranni lub zabici. Kolizją drogową zwykło się natomiast nazywać zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległy wyłącznie pojazdy w nim uczestniczące.
W sytuacji kolizji drogowej, wielu kierowców nie ma pojęcia jak się zachować i co należy zrobić... Nie ma wtedy konieczności wzywania Policji, gdyż odpowiedzialność sprawcy kolizji oraz naprawienie wyrządzonej szkody wynikać będzie z jego ubezpieczenia OC, a więc będzie podlegać zasadom prawa cywilnego, do czego interwencja organów ścigania jest zbędna.
Konieczne jest wtedy zebranie „materiału dowodowego” na własną rękę. Po pierwsze, na miejscu zdarzenia należy uzyskać pisemne oświadczenie sprawcy o spowodowaniu kolizji drogowej, w którym przyznaje on spowodowanie zdarzenia. Oświadczenie takie można sporządzić w formie odręcznej, bądź w formie gotowego, w…