Posty

Wyświetlanie postów z 2020

Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 - czy to oznacza podwyżki cen?

Rząd wprowadza nowe stawki podatku VAT od 1 lipca 2020r. Co to oznacza dla konsumentów?
Nowelizacja ustawy dotyczy głównie ujednolicenia opodatkowania podobnych grup produktów, obecnie objętych różną stawką, np. 5% i 8% VAT. Wyeliminowana zostanie sytuacja np. z pieczywem i wyrobami ciastkarskimi, które obecnie mogą być objęte stawkami 5, 8 czy nawet 23 % – tu obwiązywać będzie jedna 5% stawka. VAT na przyprawy zostanie ujednolicony na 8%, gdzie obecnie stawka wynosi 23% w przypadku niektórych przypraw przetworzonych, a 5% na niektóre przyprawy nieprzetworzone. Może to oznaczać nieznaczny spadek cen, a w przypadku pieczywa może to być 3% mniej.
Inne towary, na które stawka VAT zostanie obniżona z 8% na 5%, to przykładowo:
- owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe), - zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna, - produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe;
Możliwe więc, że wymienione wyżej produkt…

Zasady obowiązujące w pandemii koronawirusa od dnia 20 kwietnia 2020 r. - infografika

Obraz

Aktualne obostrzenia obowiązujące w pandemii koronawirusa - 16 kwietnia 2020 r.

Obraz

Epidemia koronawirusa - zasady obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Obraz

Czy z powodu koronawirusa można zrezygnować z wyjazdu turystycznego?

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem i bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku:
1.wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, 2. występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, 3. które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.
Jeśli więc wystąpiły wszystkie wskazane wyżej elementy, to odstąpienie od umowy turystycznej będzie możliwe i odzyskamy zwrot 100% wpłaty. 

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności imprezy turystycznej, to:
- działania wojenne lub inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem (terroryzm), - znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży), - katastrofy naturalne uniemożliwiające bezpieczną podróż (powodzie, trzęsienia ziemi, ekstremalne warun…