Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2014

Wypadek na drodze a odpowiedzialność karna

Spowodowanie wypadku drogowego jest konsekwencją naruszenia przez jego sprawcę zasad bezpieczeństwa w ruchu. Zasady te zależą oczywiście od rodzaju ruchu, który bierzemy pod uwagę – czy jest to ruch lądowy, wodny czy powietrzny oraz od cech sprawcy (czy jest to zawodowy kierowca, rowerzysta czy pieszy). 

Przy spowodowaniu wypadku drogowego, zasadniczej ocenie podlegać będzie to, czy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w jaki sposób zostały one naruszone oraz w jakich okolicznościach. Mogą tu mieć znaczenie elementy niezależne od woli sprawcy jak np. trudne warunki komunikacyjne, opady atmosferyczne, właściwości szlaku komunikacyjnego, ale także czynniki zależne od sprawcy, takie jak właściwości prowadzonego pojazdu, czy jego stan techniczny. Brane będą pod uwagę wcześniejsze doświadczenia kierowcy, jego umiejętności i doświadczenie, ale również jego dalsze zachowanie – kwestia współpracy z organami ścigania, czy podstawa sprawcy podczas prowadzonego postępowania …