Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2020

Czy z powodu koronawirusa można zrezygnować z wyjazdu turystycznego?

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem i bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku:
1.wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, 2. występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, 3. które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.
Jeśli więc wystąpiły wszystkie wskazane wyżej elementy, to odstąpienie od umowy turystycznej będzie możliwe i odzyskamy zwrot 100% wpłaty. 

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności imprezy turystycznej, to:
- działania wojenne lub inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem (terroryzm), - znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży), - katastrofy naturalne uniemożliwiające bezpieczną podróż (powodzie, trzęsienia ziemi, ekstremalne warun…