Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2014

Przesłuchanie w sądzie w charakterze świadka

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu, czy organu prowadzącego postępowanie i złożyć zeznania. Oznacza to, że świadek nie może ot tak, odmówić przybycia na rozprawę, na którą został wezwany. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd może ukarać świadka grzywną, a w radykalnych przypadkach może nawet zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na rozprawę.
Nie zawsze jednak pasuje nam termin odgórnie wyznaczony przez Sąd, co jest zrozumiałe. Wielu świadków kombinuje wtedy jak przysłowiowy "koń pod górkę": nie odbierają wezwań, nie przyjeżdżają na rozprawę, nie informują sądu o swoich odmiennych planach i pomimo odebranego wezwania - narażają się na niepotrzebne nieprzyjemności. 

Nie kombinujmy – skontaktujmy się wtedy z sekretariatem wydziału, w którym odbywa się rozprawa i zapytajmy o możliwość wezwania nas na kolejny termin. Na wezwaniu zawsze podane się odpowiednie dane kontaktowe do wydziału. Tylko serialowe rozprawy …