sobota, 20 grudnia 2014

Nowelizacja praw konsumenta - zmiany regulaminów sklepów internetowych


Ponieważ w dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa regulacja ustawy o prawach konsumenta, która wprowadza szereg bardzo istotnych zmian, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów, zaczniemy mały cykl informacyjny w tym zakresie. 

Poniżej przedstawione zostaną informacje skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców - prowadzących sklepy internetowe. Nowe przepisy muszą bowiem znaleźć zastosowanie przede wszystkim w regulaminie każdego sklepu internetowego oraz w jego sposobie działania. Warto zapoznać się z nimi już dzisiaj. 

~ x


Nowe obowiązki informacyjne – art. 12 ustawy

Katalog informacji, jakie zobowiązany jest przekazać sprzedawca przed zawarciem umowy został znacznie poszerzony – zgodne z nową ustawą jest ich ponad dwadzieścia. Przedsiębiorca powinien przekazać informacje m.in. o głównych cechach produktu, całkowitej cenie produktu uwzględniającej podatki i inne koszty, sposobie i terminie zapłaty wynagrodzenia, sposobie i terminie spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy i kosztach zwrotu rzeczy.  

Istotne jest zwrócenie uwagi nie tylko na nowe obowiązki, ale i moment ich przekazania. Konsument musi zostać o nich poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, co w praktyce oznacza, że musi mieć możliwość zapoznania się z nimi przed przystąpieniem do składania zamówienia. Przekazane informacje muszą być jasne i zrozumiałe dla konsumenta, tak aby bez posiadania fachowej wiedzy był w stanie je zrozumieć.

Zmiana przycisku zamówienia 

Konsument nie może mieć wątpliwości, że składane przez niego zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Wymaga to wprowadzenia zmian również w przycisku zamówienia – jego nazwa powinna brzmieć „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub powinno zostać użyte inne równoznaczne sformułowanie. Opcja „kup teraz” nie zniknie, ale powinna zostać zmodyfikowana.

Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy 

Zawarcie umowy przy pomocy sklepu internetowego wiąże się z obowiązkiem jej potwierdzenia na trwałym nośniku. Zgodnie z zapisami ustawy, wystarczające jest potwierdzenie warunków umowy przy użyciu maila. Powinno to mieć miejsce w rozsądnym czasie, nie później jednak niż w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Wydłużenie okresu odstąpienia od umowy

Wydłużeniu ulegnie termin na odstąpienie od umowy bez wskazania przyczyny. Od dnia 25 grudnia 2014 roku wynosić on będzie 14 dni, zamiast obecnych 10-ciu. W sytuacji gdy sprzedawca nie poinformuje prawidłowo konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, konsument będzie mógł odstąpić od umowy nawet w terminie  ponad 12 miesięcy.

Rękojmia zamiast niezgodności towaru z umową

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy znika pojęcie niezgodności towaru z umową. Od tej pory, w przypadku gdy sprzedana rzecz posiada wady, odpowiedzialność sprzedawcy za nie regulowana będzie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi. Konsument będzie mógł m. in.  w pierwszej kolejności złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo zażądać obniżenia ceny. autorem publikacji jest:

r. pr. Anna Siwkowska
www.srslegal.pl