środa, 7 marca 2018

Narkotyki - ile można posiadać? Czy posiadanie narkotyków zawsze jest nielegalne?


Odpowiedź na powyższe pytania jest prosta i jednoznaczna - w Polsce posiadanie przy sobie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest nielegalne. 

Kwestię tą reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. - której tekst znajdziecie tutaj. Wprowadzono w niej definicję środków odurzających oraz cały wykaz substancji, które w polskim prawie uznawane są za odurzające, a więc niedozwolone.

Najważniejszy w kwestii nielegalnego posiadania narkotyków jest art. 62 tej ustawy:

"1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Warto zauważyć, że możliwa kara za posiadanie różni się w zależności od tego, czy posiadamy małą, średnią czy znaczną ilość substancji. 

Co istotne - ZNACZNA ILOŚĆ, TO TAKA, KTÓRA SŁUŻY DO UZYSKANIA KILKUDZIESIĘCIU DZIAŁEK - a dokładnie "to taka ilość, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się najmniej kilkudziesięciu osób". 

I tu uwaga! Przelicznikiem jednorazowej działki w postępowaniu karnym, bardzo często jest ilość 0,1g marihuany, czy amfetaminy. Także przykładowo 5g narkotyku może zostać zakwalifikowane jako 50 potencjalnych działek, a więc wpadamy w widełki zaostrzonej odpowiedzialności karnej...

Kontakt z adwokatem jest wtedy mocno wskazany! ;)

http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/


poniedziałek, 27 listopada 2017

Co trzeba załatwić po ślubie? Formalności po zawarciu małżeństwa.

Większość kobiet po ślubie zmienia swoje nazwisko, a ponadto małżeństwo może też wiązać się ze zmianą stałego miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. 

Gdzie trzeba załatwić formalności związane ze zmianę tych danych? Oto lista spraw do załatwienia:

1. Wymiana dowodu osobistego;
2. Wymiana prawa jazdy;
3. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu;
4. Zgłoszenie zmiany danych we właściwym Urzędzie Skarbowym;
5. Wymiana paszportu;
6. Sprawy mieszkaniowe - dostawca Internetu, telewizji, gazownia, elektrownia, wodociągi - każdy podmiot, z którym zawarliśmy umowę o media na starym nazwisku;
7. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, deweloper;
8. Przychodnia lekarska;
9. Finanse: banki, fundusze emerytalne, konta oszczędnościowe, karty bankowe i kredytowe, instytucje pożyczkowe;
10. Zmiana danych osobowych w miejscu zatrudnienia.

Większość dokumentów po zmianie nazwiska lub adresu zameldowania którejkolwiek ze stron pozostaje ważna tylko przez 30 dni od daty ślubu, a paszport przez 3 miesiące od tej daty. Niestety, wymiana dokumentów może też wiązać się z poniesieniem opłat za wydanie nowych - na co trzeba być przygotowanym finansowo.http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/kontakt.html

 niedziela, 10 września 2017

Sprawy prawne przed ślubem i weselem (cz. 2). Jakie nazwisko nosić po ślubie?


Okazuje się, że sezon ślubny trwa cały rok, stąd inspiracja do sporządzenia na blogu "poradnika prawnego dla Młodej Pary", aby przygotowania do ślubu uzupełnić o bardzo istotną część wiedzy – czyli co trzeba załatwić przed i po ślubie w sferze prawa. 

1. ZMIANA NAZWISKA – DECYZJA PRZED ŚLUBEM 

Większość kobiet w Polsce zmienia swoje nazwisko po ślubie na nazwisko męża, bądź też decyduje się na nazwisko dwuczłonowe. Jest to jednak tylko i wyłącznie kwestia zwyczaju, a nie przepisów prawa, gdyż opcji jest zdecydowanie więcej!

Nie ma bowiem przepisu, który mówi o konieczności zmiany nazwiska po ślubie przez któregokolwiek z nowożeńców. Zasadą jest, że każdy z narzeczonych MOŻE OŚWIADCZYĆ jakie nazwisko będzie nosić po ślubie. W razie braku takiego oświadczenia i braku woli zmiany – każdy z małżonków zostanie przy swoim nazwisku. Wyłącznie kwestią zwyczaju jest więc zmienianie nazwisk, i to głównie przez kobiety – podczas gdy mogą to zrobić zarówno mężczyźni, jak i oboje z małżonków.

Jakie są więc opcje?

- każdy z narzeczonych zostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku panieńskim / kawalerskim,

- jedno z małżonków przyjmuje nazwisko drugiego, tj. oboje noszą nazwisko żony, albo oboje noszą nazwisko męża – czyli mają jedno wspólne nazwisko po ślubie,

- jedno z małżonków wybiera nazwisko podwójne – do swojego dołącza nazwisko partnera, tworząc nazwisko dwuczłonowe (przy czym człony mogą być ułożone w dowolnej kolejności, o której sami decydujemy), drugie z małżonków zostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku,

- oboje mogą wybrać wspólne nazwisko dwuczłonowe, składające się z ich dotychczasowych nazwisk, (albo będące kombinacją dotychczasowych członów), przy czym budowanie nazwisk złożonych może się składać z maksymalnie 2 członów.

2. ZMIANA NAZWISKA - DOPIERO PO ŚLUBIE

Co istotne, nazwisko można zmienić także po ślubie – należy to zrobić w trybie administracyjnym, tj. wypełnić odpowiedni wniosek urzędowy, który motywujemy ważnymi względami. Taki wniosek kosztuje 37zł i składa się go do Urzędu Stanu Cywilnego. 

W przypadku małżonków, którzy zostali przy swoich dotychczasowych nazwiskach, „ważnym powodem” może być faktyczne używanie w życiu codziennym nazwiska drugiego małżonka. W przypadku zmiany nazwiska przy zawarciu ślubu – powodem takim będzie nieużywanie nazwiska męża w praktyce i jednak funkcjonowanie pod nazwiskiem panieńskim/kawalerskim, do którego strona chciałaby powrócić. 

Warto więc wiedzieć, że zmiana nazwiska przy okazji małżeństwa nie musi być podejmowana od razu, ani też nie musi być decyzją ostateczną – bo zawsze można ją zmienić, w zależności od tego, jak ukształtuje się nasza praktyka po ślubie, czy po urodzeniu się dzieci.

3. NAZWISKA DZIECI 

Po wyborze własnego nazwiska po ślubie, przyszli małżonkowie muszą wybrać nazwisko dla swoich przyszłych dzieci. Nie jest jednak prawdą, że dzieci muszą nosić wyłącznie nazwisko ich ojca – bo jeśli strony tak postanowią - dzieci mogą nosić nazwisko matki, które ona obrała po ślubie (panieńskie lub dwuczłonowe).

Przykład: Jeśli matka nosi nazwisko Nowak, zaś ojciec – Kowalski, to dziecko może nosić nazwisko Nowak, Kowalski lub Nowak-Kowalski (albo Kowalski-Nowak).
 
Wybór opcji nazwiska dla przyszłych dzieci ogranicza wybór nowych nazwisk małżonków, a więc im więcej nazwisk pozostawimy „w grze”, tym większy wybór możemy następnie przewidzieć dla dzieci... Warto więc przemyśleć także i tą opcję!

Co istotne, choć decyzję o nazwisku dzieci podejmujemy przy podpisywaniu dokumentów ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, to można ją zmienić po urodzeniu się pierwszego dziecka - przy sporządzaniu aktu urodzenia tego dziecka w USC.


- x -


http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/index.html


poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Sprawy prawne przed ślubem i weselem - wymagana dokumentacja.

Ślub cywilny jest regulacją zawarcia związku małżeńskiego z punktu widzenia prawa. Jego połączenie z sakramentem kościelnym nazywane jest ślubem konkordatowym.

Małżeństwo w Polskim prawie mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, a warunkowo Sąd może zezwolić zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Czy para zdecydowała się na zawarcie ślubu cywilnego, czy konkordatowego - niezbędna jest wcześniejsza wizyta w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, konieczna dla załatwienia przedślubnych formalności.

Niezbędne dokumenty przy wizycie w USC to:

- dowody osobiste stron
- skrócone akty urodzenia
(akty urodzenia można wcześniej zamówić w danym urzędzie, często nawet przez Internet)

W przypadku osób po rozwodzie - dodatkowo odpis wyroku sądu orzekającego rozwód.

W przypadku wdów / wdowców - dodatkowo odpis aktu zgonu małżonka.

W przypadku cudzoziemców:
- paszport
- akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez odpowiedni organ (lokalny USC lub ambasadę), przetłumaczone na język polski.


Świadkowie ślubu 

Muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku. Muszą być też osobami, które są w pełni zdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń.

Co ciekawe - zarówno przy ślubie cywilnym, jak i konkordatowym - świadkowie mogą być tej samej płci! Nie ma żadnego przepisu, który reguluje, aby świadkami ślubu była para mieszana :)

Jeśli świadek nie mówi w języku polskim - konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego w trakcie ceremonii, ale i ten fakt nie pozbawia danej osoby możliwości bycia świadkiem naszego ślubu.

Każdy Urząd Stanu Cywilnego udziela niezbędnych informacji w zakresie zawarcia małżeństwa na swoich stronach internetowych. 

Przykładowe informacje ze strony wrocławskiego USC znajdziecie tutaj.

 

http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/kontakt.html

 

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Syn, mąż, partner został zatrzymany przez Policję? Co robić?


Osoba zatrzymana przez organy ścigania podejrzewana jest o popełnienie przestępstwa, a dodatkowo zachodzi obawa, że osoba ta może utrudniać postępowanie, ukryć się, uprzedzić współsprawców lub zacierać ślady. 

Zatrzymany może zostać pozbawiony wolności na przysłowiowe "48", czyli 48 godzin, celem wyjaśnienia sytuacji, powagi i zasadności stawianych tej osobie podejrzeń.

ZATRZYMANIE TO JESZCZE NIE TYMCZASOWE ARESZTOWANIE!

Zatrzymany zostanie zapewne przeszukany (prawdopodobnie także i jego mieszkanie), zostaną zatrzymane laptopy, telefony komórkowe należące do zatrzymanego, a rodzina dostanie pokwitowanie zabrania rzeczy, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. Następnie zatrzymany zabierany jest na komisariat Policji (do prokuratury, siedziby CBŚP, itp.), gdzie będzie poddawany dalszym czynnościom (zdjęcia, odciski, badania, itp.), a następnie przesłuchiwany.

I tu pojawia się kluczowa sprawa - wszystko, co zatrzymany powie organom ścigania (nawet nieoficjalnie, w zaufaniu!), może zostać wykorzystane przeciwko niemu... 

1. Jeśli zacznie kłamać, a organy ściągania będą już wcześniej wiedzieć dużo w danej sprawie - prawdopodobnie zostanie aresztowany. 
2. Jeśli powie zbyt dużo - naraża się na niepotrzebną odpowiedzialność karną i ujawnienie szczegółów sprawy, które mogłyby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. 
3. Jeśli nie powie nic - to też niedobrze, bo prowadzący postępowania karne mają w zwyczaju stosowanie "aresztu wydobywczego" celem pozyskania jakichkolwiek informacji i jest niestety mnóstwo sposobów na złamanie oporu takiego delikwenta.

Zatrzymany nie może w tym okresie kontaktować się z nikim, oprócz swojego obrońcy, którego ma prawo wskazać PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI PRZESŁUCHANIA! W takiej sytuacji, zawiadomiony adwokat przyjeżdża na miejsce czynności o umówionej godzinie, spotyka się wcześniej z zatrzymanym, a następnie nadzoruje dalszy tok postępowania, poczynając od pierwszych zapisów protokołu do czasu wyjścia zatrzymanego na wolność. Taktyka postępowania układana jest wtedy konsekwentnie już od samego początku sprawy.

Warto więc znać swoje prawa i warto walczyć o swoją niewinność ze wsparciem profesjonalnego adwokata u boku! 

Więcej informacji o prawach zatrzymanego znajdziecie tutaj.


http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/