środa, 10 października 2018

Za co na drodze odpowiada pasażer auta? Czy pasażer samochodu może dostać mandat karny?


Kierowca za swoje przewinienia na drodze karany jest mandatem karnym, punktami karnymi, a nawet wyrokiem karnym. Czy jednak podobna sytuacja może dotyczyć pasażera, jako uczestnika ruchu drogowego? Oczywiście, że tak!

1) Najprostszym przykładem naruszenia przepisów ruchu drogowego przez pasażera jest zanieczyszczanie drogi publicznej, przez wyrzucanie niedopałków, papierków, czy innych przedmiotów na drogę. To może zakończyć się mandatem, w zależności od poziomu zagrożenia na drodze.

2) Najczęstszym powodem mandatu dla pasażera jest niezapięcie przez niego pasów bezpieczeństwa. Kiedyś za takie wykroczenie odpowiadał tylko kierowca, obecnie mandat zapłaci również pasażer, chyba że jest osobą prawnie zwolnioną z takiego obowiązku (np. z uwagi na stan zdrowia).

3) Szczególną odpowiedzialność karną ponoszą właściciele i użytkownicy pojazdów, którzy dopuszczają do ich użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez wymaganej dokumentacji lub wyposażenia, albo kierowanych przez osoby stanowiące zagrożenie na drodze: kierowców w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, kierowców bez uprawnień, chorych fizycznie lub psychicznie na tyle, że uniemożliwia im to należyte prowadzenie pojazdu.

Im poważniejsze wykroczenie, tym mandat karny dla pasażera będzie bardziej uciążliwy – kwoty wahają się bowiem od kilkudziesięciu złotych za drobne wykroczenia do nawet kilkuset złotych za te poważniejsze. 

W razie zaostrzonej odpowiedzialności, grzywna może opiewać nawet na kilka tysięcy złotych, a  jeśli okaże się, że to częściowo z winy pasażera doszło do wypadku drogowego – może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody, także na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Uważajmy więc na drodze i pomyślmy, czy nie stanowimy zagrożenia dla innych uczestników ruchu!


http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/

środa, 7 marca 2018

Narkotyki - ile można posiadać? Czy posiadanie narkotyków jest nielegalne?


Odpowiedź na powyższe pytania jest prosta i jednoznaczna - w Polsce posiadanie przy sobie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest nielegalne. 

Kwestię tą reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. - której tekst znajdziecie tutaj. Wprowadzono w niej definicję środków odurzających oraz cały wykaz substancji, które w polskim prawie uznawane są za odurzające, a więc niedozwolone.

Najważniejszy w kwestii nielegalnego posiadania narkotyków jest art. 62 tej ustawy:

"1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Warto zauważyć, że możliwa kara za posiadanie różni się w zależności od tego, czy posiadamy małą, średnią czy znaczną ilość substancji. 

Co istotne - ZNACZNA ILOŚĆ, TO TAKA, KTÓRA SŁUŻY DO UZYSKANIA KILKUDZIESIĘCIU DZIAŁEK - a dokładnie "to taka ilość, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się najmniej kilkudziesięciu osób". 

I tu uwaga! Przelicznikiem jednorazowej działki w postępowaniu karnym, bardzo często jest ilość 0,1g marihuany, czy amfetaminy. Także przykładowo 5g narkotyku może zostać zakwalifikowane jako 50 potencjalnych działek, a więc wpadamy w widełki zaostrzonej odpowiedzialności karnej...

Kontakt z adwokatem jest wtedy mocno wskazany! ;)

http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/


poniedziałek, 27 listopada 2017

Co trzeba załatwić po ślubie? Formalności po zawarciu małżeństwa.

Większość kobiet po ślubie zmienia swoje nazwisko, a ponadto małżeństwo może też wiązać się ze zmianą stałego miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. 

Gdzie trzeba załatwić formalności związane ze zmianę tych danych? Oto lista spraw do załatwienia:

1. Wymiana dowodu osobistego;
2. Wymiana prawa jazdy;
3. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu;
4. Zgłoszenie zmiany danych we właściwym Urzędzie Skarbowym;
5. Wymiana paszportu;
6. Sprawy mieszkaniowe - dostawca Internetu, telewizji, gazownia, elektrownia, wodociągi - każdy podmiot, z którym zawarliśmy umowę o media na starym nazwisku;
7. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, deweloper;
8. Przychodnia lekarska;
9. Finanse: banki, fundusze emerytalne, konta oszczędnościowe, karty bankowe i kredytowe, instytucje pożyczkowe;
10. Zmiana danych osobowych w miejscu zatrudnienia.

Większość dokumentów po zmianie nazwiska lub adresu zameldowania którejkolwiek ze stron pozostaje ważna tylko przez 30 dni od daty ślubu, a paszport przez 3 miesiące od tej daty. Niestety, wymiana dokumentów może też wiązać się z poniesieniem opłat za wydanie nowych - na co trzeba być przygotowanym finansowo.http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/kontakt.html

 niedziela, 10 września 2017

Sprawy prawne przed ślubem i weselem (cz. 2). Jakie nazwisko nosić po ślubie?


Okazuje się, że sezon ślubny trwa cały rok, stąd inspiracja do sporządzenia na blogu "poradnika prawnego dla Młodej Pary", aby przygotowania do ślubu uzupełnić o bardzo istotną część wiedzy – czyli co trzeba załatwić przed i po ślubie w sferze prawa. 

1. ZMIANA NAZWISKA – DECYZJA PRZED ŚLUBEM 

Większość kobiet w Polsce zmienia swoje nazwisko po ślubie na nazwisko męża, bądź też decyduje się na nazwisko dwuczłonowe. Jest to jednak tylko i wyłącznie kwestia zwyczaju, a nie przepisów prawa, gdyż opcji jest zdecydowanie więcej!

Nie ma bowiem przepisu, który mówi o konieczności zmiany nazwiska po ślubie przez któregokolwiek z nowożeńców. Zasadą jest, że każdy z narzeczonych MOŻE OŚWIADCZYĆ jakie nazwisko będzie nosić po ślubie. W razie braku takiego oświadczenia i braku woli zmiany – każdy z małżonków zostanie przy swoim nazwisku. Wyłącznie kwestią zwyczaju jest więc zmienianie nazwisk, i to głównie przez kobiety – podczas gdy mogą to zrobić zarówno mężczyźni, jak i oboje z małżonków.

Jakie są więc opcje?

- każdy z narzeczonych zostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku panieńskim / kawalerskim,

- jedno z małżonków przyjmuje nazwisko drugiego, tj. oboje noszą nazwisko żony, albo oboje noszą nazwisko męża – czyli mają jedno wspólne nazwisko po ślubie,

- jedno z małżonków wybiera nazwisko podwójne – do swojego dołącza nazwisko partnera, tworząc nazwisko dwuczłonowe (przy czym człony mogą być ułożone w dowolnej kolejności, o której sami decydujemy), drugie z małżonków zostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku,

- oboje mogą wybrać wspólne nazwisko dwuczłonowe, składające się z ich dotychczasowych nazwisk, (albo będące kombinacją dotychczasowych członów), przy czym budowanie nazwisk złożonych może się składać z maksymalnie 2 członów.

2. ZMIANA NAZWISKA - DOPIERO PO ŚLUBIE

Co istotne, nazwisko można zmienić także po ślubie – należy to zrobić w trybie administracyjnym, tj. wypełnić odpowiedni wniosek urzędowy, który motywujemy ważnymi względami. Taki wniosek kosztuje 37zł i składa się go do Urzędu Stanu Cywilnego. 

W przypadku małżonków, którzy zostali przy swoich dotychczasowych nazwiskach, „ważnym powodem” może być faktyczne używanie w życiu codziennym nazwiska drugiego małżonka. W przypadku zmiany nazwiska przy zawarciu ślubu – powodem takim będzie nieużywanie nazwiska męża w praktyce i jednak funkcjonowanie pod nazwiskiem panieńskim/kawalerskim, do którego strona chciałaby powrócić. 

Warto więc wiedzieć, że zmiana nazwiska przy okazji małżeństwa nie musi być podejmowana od razu, ani też nie musi być decyzją ostateczną – bo zawsze można ją zmienić, w zależności od tego, jak ukształtuje się nasza praktyka po ślubie, czy po urodzeniu się dzieci.

3. NAZWISKA DZIECI 

Po wyborze własnego nazwiska po ślubie, przyszli małżonkowie muszą wybrać nazwisko dla swoich przyszłych dzieci. Nie jest jednak prawdą, że dzieci muszą nosić wyłącznie nazwisko ich ojca – bo jeśli strony tak postanowią - dzieci mogą nosić nazwisko matki, które ona obrała po ślubie (panieńskie lub dwuczłonowe).

Przykład: Jeśli matka nosi nazwisko Nowak, zaś ojciec – Kowalski, to dziecko może nosić nazwisko Nowak, Kowalski lub Nowak-Kowalski (albo Kowalski-Nowak).
 
Wybór opcji nazwiska dla przyszłych dzieci ogranicza wybór nowych nazwisk małżonków, a więc im więcej nazwisk pozostawimy „w grze”, tym większy wybór możemy następnie przewidzieć dla dzieci... Warto więc przemyśleć także i tą opcję!

Co istotne, choć decyzję o nazwisku dzieci podejmujemy przy podpisywaniu dokumentów ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, to można ją zmienić po urodzeniu się pierwszego dziecka - przy sporządzaniu aktu urodzenia tego dziecka w USC.


- x -


http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/index.html