Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2018

Narkotyki - ile można posiadać? Czy posiadanie narkotyków jest nielegalne?

Odpowiedź na powyższe pytania jest prosta i jednoznaczna - w Polsce posiadanie przy sobie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest nielegalne.
Kwestię tą reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. - której tekst znajdziecie tutaj. Wprowadzono w niej definicję środków odurzających oraz cały wykaz substancji, które w polskim prawie uznawane są za odurzające, a więc niedozwolone.
Najważniejszy w kwestii nielegalnego posiadania narkotyków jest art. 62 tej ustawy:
"1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Warto zauważyć, że możliwa kara za posiadanie różni się w zale…