wtorek, 15 września 2015

Kiedy można reklamować zakupiony towar? (przepisy konsumenckie od dnia 25.12.2014r.)

Przepisy konsumenckie obowiązujące od dnia 25 grudnia 2014 r. nieco zmieniły sposób reklamowania wadliwego towaru u sprzedawcy. Jeśli wiec w ciągu ostatnich kilku miesięcy zakupiliście towar wymagający reklamacji, należy skorzystać z nowych wytycznych w tym zakresie.


Oto kompendium wiedzy na temat wprowadzonych zmian:

1. Po pierwsze, do dnia 24 grudnia 2014 r. podstawą naszej reklamacji była „niezgodność towaru z umową”, natomiast od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawą naszej reklamacji jest tzw. RĘKOJMIA.
Niezgodność towaru z umową dotyczy braku cech, czy właściwości towaru, o których zapewniał lub informował nas sprzedawca. Rękojmia oznacza, że towar ma wadę fizyczną lub prawną.  

W praktyce oznacza to dokładnie to samo: wadą fizyczną jest brak cech i właściwości towaru, o których zostaliśmy zapewnieni, lub poinformowani. Natomiast wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem innej osoby lub organu. 

Bardziej wnikliwych odsyłam do definicji zawartych w przepisie art. 5561 kodeksu cywilnego.

2. ŹRÓDŁO PRZEPISÓW - wcześniej zasadnicze przepisy w tej materii umieszczone były w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, dziś podstawą prawną są regulacje zawarte w kodeksie cywilnym (art. 556 k.c. i następne). 
  
3. WYBÓR UPRAWNIEŃ - w przypadku zgłoszenia reklamacji według starych zasad, przysługujące nam uprawnienia miały charakter 2-etapowy. Najpierw musieliśmy wyczerpać etap 1 – żądaliśmy naprawy towaru lub wymiany na nowy (ten sam towar). Dopiero gdy było to niemożliwe (sklep nie robi napraw, towar nie jest już dostępny), mogliśmy przystąpić do uprawnień z etapu 2 –  zażądać stosownego obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

Nowe przepisy wprowadzają RÓWNORZĘDNOŚĆ UPRAWNIEŃ. To spora zmiana, która oznacza, że mamy możliwość skorzystania z najdogodniejszego dla nas wariantu: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wtedy, gdy wada jest istotna).


ALE UWAGA: Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy produkt na nowy albo wadę usunie – wybór należy do konsumenta (zasada nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany).


4. Najważniejszą zmianą jest jednak TERMIN, w którym musimy zgłosić reklamację oraz wydłużenie okresu domniemania wadliwości – na korzyść konsumentów.


Wcześniej – trzeba było to zrobić w ciągu 2 miesięcy od wykrycia wady. Sprzedawca był odpowiedzialny za wady przez 2 lata od dnia sprzedania produktu, a jeśli zepsuł się on w ciągu pierwszych 6 miesięcy użytkowania, istniało domniemanie, że już w chwili sprzedaży produkt był wadliwy.

Obecnie – na zgłoszenie wady mamy 1 ROK. Sprzedawca nadal jest odpowiedzialny przez 2 lata, natomiast termin domniemania został wydłużony do 1 ROKU.


5. CZAS NA ROZPATRZENIE REKLAMACJI pozostaje bez zmian – nadal jest to 14 dni.

Jeśli zdecydowaliśmy się złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny – musimy wskazać o ile żądamy obniżenia. Brak reakcji sprzedawcy na nasze oświadczenie w terminie 14 dni oznacza jego akceptację.