Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

Ustawa o izolacji groźnych przestępców

Wczoraj w rzeszowskim Sądzie Okręgowym został rozpoznany wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie o „zabezpieczenie roszczenia” w toczącym się postępowaniu o uznanie Mariusza Trynkiewicza za osobę stwarzającą zagrożenie. Władze Zakładu Karnego wnioskowały, by do czasu uprawomocnienia się decyzji w sprawie izolacji, Mariusz Trynkiewicz nadal przebywał w zamknięciu. Skierowano więc wniosek o „unormowanie praw i obowiązków uczestnika postępowania, do czasu uprawomocnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Rzeszowie”. 

Chodziło o tymczasowe umieszczenie skazanego w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, gdzie miałaby być wykonywana izolacja „groźnego przestępcy” – od dnia zwolnienia go z więzienia do momentu uprawomocnienia się decyzji rzeszowskiego sądu, która ma zapaść 10 lutego. Decyzja rzeszowskiego sądu o oddaleniu tak daleko idącego wniosku wywołała jednak ogromną burzę w mediach... że "Mariusz Trynkiewicz wychodzi na wolność".
Postępowanie w…

O co chodzi ze "sprawą Mariusza Trynkiewicza"?

W mediach szeroko dyskutowana jest sprawa Mariusza Trynkiewicza, który 11 lutego 2014 r. wyjdzie z zakładu karnego po 25 latach pozbawienia wolności. Pierwotnie, w dniu 29 września 1989 r., Trynkiewicz został skazany na karę śmierci za zabójstwo 4 osób. To kara, której nie wykonano, ponieważ ustawą o amnestii z dnia 7 grudnia 1989 r. zamieniono orzeczoną karę śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności. 
Dziś słyszymy krytyczne głosy, że twórcy ustawy o amnestii powinni byli zamienić karę śmierci na karę dożywotniego pozbawienia wolności i tym samym obecnie „nie byłoby problemu” z powrotem do społeczeństwa potencjalnie groźnych przestępców, którzy kończą wykonywanie zamienionych i skróconych kar. Przygotowano natomiast „specustawę” o izolowaniu groźnych przestępców, z którą jest sporo niepotrzebnego zamieszania, skoro można było to „załatwić” wcześniej.
Problem tkwi jednak gdzieś indziej… Otóż, Mariusz Trynkiewicz za popełnione przestępstwo sądzony był według brzmienia obowiązującego wó…