środa, 10 października 2018

Za co na drodze odpowiada pasażer auta? Czy pasażer samochodu może dostać mandat karny?


Kierowca za swoje przewinienia na drodze karany jest mandatem karnym, punktami karnymi, a nawet wyrokiem karnym. Czy jednak podobna sytuacja może dotyczyć pasażera, jako uczestnika ruchu drogowego? Oczywiście, że tak!

1) Najprostszym przykładem naruszenia przepisów ruchu drogowego przez pasażera jest zanieczyszczanie drogi publicznej, przez wyrzucanie niedopałków, papierków, czy innych przedmiotów na drogę. To może zakończyć się mandatem, w zależności od poziomu zagrożenia na drodze.

2) Najczęstszym powodem mandatu dla pasażera jest niezapięcie przez niego pasów bezpieczeństwa. Kiedyś za takie wykroczenie odpowiadał tylko kierowca, obecnie mandat zapłaci również pasażer, chyba że jest osobą prawnie zwolnioną z takiego obowiązku (np. z uwagi na stan zdrowia).

3) Szczególną odpowiedzialność karną ponoszą właściciele i użytkownicy pojazdów, którzy dopuszczają do ich użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez wymaganej dokumentacji lub wyposażenia, albo kierowanych przez osoby stanowiące zagrożenie na drodze: kierowców w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, kierowców bez uprawnień, chorych fizycznie lub psychicznie na tyle, że uniemożliwia im to należyte prowadzenie pojazdu.

Im poważniejsze wykroczenie, tym mandat karny dla pasażera będzie bardziej uciążliwy – kwoty wahają się bowiem od kilkudziesięciu złotych za drobne wykroczenia do nawet kilkuset złotych za te poważniejsze. 

W razie zaostrzonej odpowiedzialności, grzywna może opiewać nawet na kilka tysięcy złotych, a  jeśli okaże się, że to częściowo z winy pasażera doszło do wypadku drogowego – może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody, także na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Uważajmy więc na drodze i pomyślmy, czy nie stanowimy zagrożenia dla innych uczestników ruchu!


http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/

środa, 7 marca 2018

Narkotyki - ile można posiadać? Czy posiadanie narkotyków jest nielegalne?


Odpowiedź na powyższe pytania jest prosta i jednoznaczna - w Polsce posiadanie przy sobie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest nielegalne. 

Kwestię tą reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. - której tekst znajdziecie tutaj. Wprowadzono w niej definicję środków odurzających oraz cały wykaz substancji, które w polskim prawie uznawane są za odurzające, a więc niedozwolone.

Najważniejszy w kwestii nielegalnego posiadania narkotyków jest art. 62 tej ustawy:

"1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Warto zauważyć, że możliwa kara za posiadanie różni się w zależności od tego, czy posiadamy małą, średnią czy znaczną ilość substancji. 

Co istotne - ZNACZNA ILOŚĆ, TO TAKA, KTÓRA SŁUŻY DO UZYSKANIA KILKUDZIESIĘCIU DZIAŁEK - a dokładnie "to taka ilość, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się najmniej kilkudziesięciu osób". 

I tu uwaga! Przelicznikiem jednorazowej działki w postępowaniu karnym, bardzo często jest ilość 0,1g marihuany, czy amfetaminy. Także przykładowo 5g narkotyku może zostać zakwalifikowane jako 50 potencjalnych działek, a więc wpadamy w widełki zaostrzonej odpowiedzialności karnej...

Kontakt z adwokatem jest wtedy mocno wskazany! ;)

http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/