Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2016

Jak złożyć dobre wyjaśnienia? Sprawa w prokuraturze, sprawa na Policji...

Przede wszystkim, składając wyjaśnienia w charakterze podejrzanego, czy też oskarżonego, należy pamiętać o swoich podstawowych prawach procesowych, wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego. Są to między innymi:
- prawo do obrony - czyli przedstawienia własnej wersji wydarzeń, prawo do posiadania obrońcy, - prawo do odmowy składania wyjaśnień - w ogólenie musimy nic mówić, - prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania - które mogłyby nas narazić na ujawnienie niekorzystnych informacji, - prawo do uczestniczenia w czynnościach dowodowych, w tym do zadawania pytań świadkom, - prawo do składania wniosków dowodowych - nasz aktywny udział w sprawie.
Co istotne, oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności, ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. To jest rola organów ścigania i to Policja czy Prokuratura ma za zadanie udowodnić winę i sprawstwo danej osoby.
Po drugie, oskarżony nie ma obowiązku składania wyjaśnień. W związku z powyższym - oskarżony ni…