poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Zeznania i wyjaśnienia - jaka to różnica?

Zasadniczą różnicą między składaniem "zeznań", a "wyjaśnień" jest to, jaka osoba staje przed organem ścigania w celu dokonania takiej czynności. Zawsze ŚWIADEK składa ZEZNANIA, a PODEJRZANY i OSKARŻONY składają WYJAŚNIENIA.

Chodzi po prostu o to, że świadek opisuje, co widział, a więc ZEZNAJE co do okoliczności danego zdarzenia. Porównując to nieco literacko - świadek przedstawia elementy czasu, miejsca akcji oraz sposobu działania bohaterów. 

Z tych elementów organy ścigania budują następnie opis tzw. "stanu faktycznego", a zeznania złożone przez świadka są "materiałem dowodowym" w sprawie. Z uwagi na zasady postępowania karnego, świadek zostaje pouczony o konieczności zeznawania prawdy, a więc zakłada się, że zeznania świadków "polegają na prawdzie" - mówiąc wprost są prawdziwe, chyba że inne dowody wskazują odmienny i bardziej rzetelny przebieg zdarzeń. Wtedy organy ścigania biorą pod uwagę przede wszystkim te najbardziej wiarygodne dowody.

Natomiast podejrzany lub oskarżony zawsze składa WYJAŚNIENIA, a więc wyjaśnia i "tłumaczy się" ze zdarzenia, które mógł spowodować, lub w którym mógł brać udział. Prawo do obrony pozwala podejrzanemu na złożenie wyjaśnień, całkowitą odmowę ich złożenia, lub odmowę odpowiedzi tylko na poszczególne pytania. 

To kluczowa czynność w toku całego postępowania, bo podejrzany i oskarżony NIGDY nie jest pouczany o konieczności mówienia prawdy, a więc w realizacji swojego konstytucyjnego prawa do obrony... może po prostu kłamać i to organy ścigania muszą mu udowodnić zarzucane oskarżenia.

Jak więc złożyć dobre wyjaśnienia - kilka wskazówek w następnym wpisie :)


http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/index.html