Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

Zeznania i wyjaśnienia - jaka to różnica?

Zasadniczą różnicą między składaniem "zeznań", a "wyjaśnień" jest to, jaka osoba staje przed organem ścigania w celu dokonania takiej czynności. Zawsze ŚWIADEK składa ZEZNANIA, a PODEJRZANY i OSKARŻONY składają WYJAŚNIENIA.
Chodzi po prostu o to, że świadek opisuje, co widział, a więc ZEZNAJE co do okoliczności danego zdarzenia. Porównując to nieco literacko - świadek przedstawia elementy czasu, miejsca akcji oraz sposobu działania bohaterów. 
Z tych elementów organy ścigania budują następnie opis tzw. "stanu faktycznego", a zeznania złożone przez świadka są "materiałem dowodowym" w sprawie. Z uwagi na zasady postępowania karnego, świadek zostaje pouczony o konieczności zeznawania prawdy, a więc zakłada się, że zeznania świadków "polegają na prawdzie" - mówiąc wprost są prawdziwe, chyba że inne dowody wskazują odmienny i bardziej rzetelny przebieg zdarzeń. Wtedy organy ścigania biorą pod uwagę przede wszystkim te najbardziej wiarygodne d…