Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2014

Wyłudzenie, czy oszustwo? Co zrobić, gdy ktoś mnie oszukał?

W życiu codziennym przyda nam się znajomość podstawowych przepisów dotyczących prawa karnego. Nadzwyczaj często pojawiającym przestępstwem jest oszustwo, powszechnie znane jako wyłudzenie. Mówi o nim treść artykułu 286 kodeksu karnego:
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Dobrem chronionym przez art. 286 § 1 KK jest przede wszystkim nasza własność (czyli mienie), ale także…