poniedziałek, 27 listopada 2017

Co trzeba załatwić po ślubie? Formalności po zawarciu małżeństwa.

Większość kobiet po ślubie zmienia swoje nazwisko, a ponadto małżeństwo może też wiązać się ze zmianą stałego miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. 

Gdzie trzeba załatwić formalności związane ze zmianę tych danych? Oto lista spraw do załatwienia:

1. Wymiana dowodu osobistego;
2. Wymiana prawa jazdy;
3. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu;
4. Zgłoszenie zmiany danych we właściwym Urzędzie Skarbowym;
5. Wymiana paszportu;
6. Sprawy mieszkaniowe - dostawca Internetu, telewizji, gazownia, elektrownia, wodociągi - każdy podmiot, z którym zawarliśmy umowę o media na starym nazwisku;
7. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, deweloper;
8. Przychodnia lekarska;
9. Finanse: banki, fundusze emerytalne, konta oszczędnościowe, karty bankowe i kredytowe, instytucje pożyczkowe;
10. Zmiana danych osobowych w miejscu zatrudnienia.

Większość dokumentów po zmianie nazwiska lub adresu zameldowania którejkolwiek ze stron pozostaje ważna tylko przez 30 dni od daty ślubu, a paszport przez 3 miesiące od tej daty. Niestety, wymiana dokumentów może też wiązać się z poniesieniem opłat za wydanie nowych - na co trzeba być przygotowanym finansowo.http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/kontakt.html