Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2017

Co trzeba załatwić po ślubie? Formalności po zawarciu małżeństwa.

Większość kobiet po ślubie zmienia swoje nazwisko, a ponadto małżeństwo może też wiązać się ze zmianą stałego miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. 
Gdzie trzeba załatwić formalności związane ze zmianę tych danych? Oto lista spraw do załatwienia:
1. Wymiana dowodu osobistego; 2. Wymiana prawa jazdy; 3. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu; 4. Zgłoszenie zmiany danych we właściwym Urzędzie Skarbowym; 5. Wymiana paszportu; 6. Sprawy mieszkaniowe - dostawca Internetu, telewizji, gazownia, elektrownia, wodociągi - każdy podmiot, z którym zawarliśmy umowę o media na starym nazwisku; 7. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, deweloper; 8. Przychodnia lekarska; 9. Finanse: banki, fundusze emerytalne, konta oszczędnościowe, karty bankowe i kredytowe, instytucje pożyczkowe; 10. Zmiana danych osobowych w miejscu zatrudnienia.
Większość dokumentów po zmianie nazwiska lub adresu zameldowania którejkolwiek ze stron pozostaje ważna tylko przez 30 dni od daty ślubu, a paszport prz…