poniedziałek, 15 września 2014

Zmniejszenie ilości punktów karnych za wykroczenia drogowe

Stan uzyskanych dotychczas punktów karnych jest bardzo istotną kwestią dla kierowców, którym zdarza się złamanie przepisów prawa o ruchu drogowym. W poprzednich wpisach pojawiła się informacja o tym, co się dzieje z prawem jazdy po przekroczeniu przez kierowcę odpowiedniego limitu punktów. Dziś parę informacji o tym, co zrobić by pozbyć się zbyt wielu punktów karnych, przypisanych już do naszego konta.

Informację o ilości zgromadzonych punktów karnych można uzyskać na Komendzie Policji właściwej dla miejsca zamieszkania. Dane takie można otrzymać:

  • osobiście – bezpłatnie, okazując dowód osobisty
  • pisemnie – na wniosek, w formie zaświadczenia o wpisie w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (koszt opłaty skarbowej to 17zł).
Co istotne, informacji o ilości zgromadzonych punktów nie udzielają policjanci podczas kontroli drogowej. Policjant w chwili kontroli nie wie bowiem ile kierowca ma zgromadzonych punktów karnych, nawet kiedy nowe punkty spowodują przekroczenie dozwolonego limitu. Odpowiedni sygnał w bazie danych pojawi się tylko w sytuacji, kiedy pułap punktów został już wcześniej przez kierowcę przekroczony, co oznaczać będzie automatyczne odebranie przez patrol prawa jazdy.

Warto wiedzieć, że każdemu kierującemu, który na swoim koncie zgromadził punkty karne (minimum 6, a maksymalnie 24), przysługuje raz na sześć miesięcy PRAWO DO SKORZYSTANIA ZE SZKOLENIA, po którym ze stanu konta odejmuje się takiemu kierowcy 6 punktów karnych (podstawą jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego). 

Szkolenie takie można odbyć na własny koszt (ok. 200-400zł), w dowolnie przez siebie wybranym ośrodku ruchu drogowego na terenie kraju. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest nieprzekroczenie do tej pory limitu punktów oraz posiadanie prawa jazdy co najmniej przez 1 rok. Osobom, które posiadają prawo jazdy przez krótszy okres, uprawnienie do redukowania punktów karnych w ogóle bowiem nie przysługuje.