Posty

Wyświetlanie postów z 2017

Co trzeba załatwić po ślubie? Formalności po zawarciu małżeństwa.

Większość kobiet po ślubie zmienia swoje nazwisko, a ponadto małżeństwo może też wiązać się ze zmianą stałego miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. 
Gdzie trzeba załatwić formalności związane ze zmianę tych danych? Oto lista spraw do załatwienia:
1. Wymiana dowodu osobistego; 2. Wymiana prawa jazdy; 3. Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu; 4. Zgłoszenie zmiany danych we właściwym Urzędzie Skarbowym; 5. Wymiana paszportu; 6. Sprawy mieszkaniowe - dostawca Internetu, telewizji, gazownia, elektrownia, wodociągi - każdy podmiot, z którym zawarliśmy umowę o media na starym nazwisku; 7. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, deweloper; 8. Przychodnia lekarska; 9. Finanse: banki, fundusze emerytalne, konta oszczędnościowe, karty bankowe i kredytowe, instytucje pożyczkowe; 10. Zmiana danych osobowych w miejscu zatrudnienia.
Większość dokumentów po zmianie nazwiska lub adresu zameldowania którejkolwiek ze stron pozostaje ważna tylko przez 30 dni od daty ślubu, a paszport prz…

Sprawy prawne przed ślubem i weselem (cz. 2). Jakie nazwisko nosić po ślubie?

Okazuje się, że sezon ślubny trwa cały rok, stąd inspiracja do sporządzenia na blogu "poradnika prawnego dla Młodej Pary", aby przygotowania do ślubu uzupełnić o bardzo istotną część wiedzy – czyli co trzeba załatwić przed i po ślubie w sferze prawa. 
1. ZMIANA NAZWISKA – DECYZJA PRZED ŚLUBEM 

Większość kobiet w Polsce zmienia swoje nazwisko po ślubie na nazwisko męża, bądź też decyduje się na nazwisko dwuczłonowe. Jest to jednak tylko i wyłącznie kwestia zwyczaju, a nie przepisów prawa, gdyż opcji jest zdecydowanie więcej!
Nie ma bowiem przepisu, który mówi o konieczności zmiany nazwiska po ślubie przez któregokolwiek z nowożeńców. Zasadą jest, że każdy z narzeczonych MOŻE OŚWIADCZYĆ jakie nazwisko będzie nosić po ślubie. W razie braku takiego oświadczenia i braku woli zmiany – każdy z małżonków zostanie przy swoim nazwisku. Wyłącznie kwestią zwyczaju jest więc zmienianie nazwisk, i to głównie przez kobiety – podczas gdy mogą to zrobić zarówno mężczyźni, jak i oboje z małżonkó…

Sprawy prawne przed ślubem i weselem - wymagana dokumentacja.

Ślub cywilny jest regulacją zawarcia związku małżeńskiego z punktu widzenia prawa. Jego połączenie z sakramentem kościelnym nazywane jest ślubem konkordatowym.
Małżeństwo w Polskim prawie mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, a warunkowo Sąd może zezwolić zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.
Czy para zdecydowała się na zawarcie ślubu cywilnego, czy konkordatowego - niezbędna jest wcześniejsza wizyta w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, konieczna dla załatwienia przedślubnych formalności.
Niezbędne dokumenty przy wizycie w USC to:
- dowody osobiste stron - skrócone akty urodzenia (akty urodzenia można wcześniej zamówić w danym urzędzie, często nawet przez Internet)
W przypadku osób po rozwodzie - dodatkowo odpis wyroku sądu orzekającego rozwód.
W przypadku wdów / wdowców - dodatkowo odpis aktu zgonu małżonka.
W przypadku cudzoziemców: - paszport - akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez odpowied…

Syn, mąż, partner został zatrzymany przez Policję? Co robić?

Osoba zatrzymana przez organy ścigania podejrzewana jest o popełnienie przestępstwa, a dodatkowo zachodzi obawa, że osoba ta może utrudniać postępowanie, ukryć się, uprzedzić współsprawców lub zacierać ślady. 
Zatrzymany może zostać pozbawiony wolności na przysłowiowe "48", czyli 48 godzin, celem wyjaśnienia sytuacji, powagi i zasadności stawianych tej osobie podejrzeń.
ZATRZYMANIE TO JESZCZE NIE TYMCZASOWE ARESZTOWANIE!
Zatrzymany zostanie zapewne przeszukany (prawdopodobnie także i jego mieszkanie), zostaną zatrzymane laptopy, telefony komórkowe należące do zatrzymanego, a rodzina dostanie pokwitowanie zabrania rzeczy, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. Następnie zatrzymany zabierany jest na komisariat Policji (do prokuratury, siedziby CBŚP, itp.), gdzie będzie poddawany dalszym czynnościom (zdjęcia, odciski, badania, itp.), a następnie przesłuchiwany.
I tu pojawia się kluczowa sprawa - wszystko, co zatrzymany powie organom ścigania (nawet nieoficjalnie, w zaufaniu!)…

Jestem ofiarą przemocy, gdzie mogę szukać pomocy?

Obraz
Ostatnie doniesienia medialne dotyczące przemocy domowej, psychicznego i fizycznego znęcania się nad rodziną, powinny wzmagać naszą czujność, ale też zachęcić osoby, które takiej przemocy doświadczają w swoim życiu do ujawnienia prawdy, poszukania profesjonalnej pomocy prawnej i przerwania swoich drastycznych przeżyć.

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przygotował świetną broszurę, która w jednym miejscu zbiera podstawowe prawa i obowiązki pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem.

Link do informacji jest tutaj

Polecam lekturę wszystkim zainteresowanym! Informacje zawarte w ulotce przytoczone są w sposób łatwy i przejrzysty, a w sytuacji kryzysowej na pewno będą bardzo przydatne. Jestem zwolennikiem szerzenia wiedzy prawnej, jak największej świadomości swoich praw i obowiązków wśród osób, które udają się ze swoją ciężką sytuacją życiową po pomoc na Policję, czy do Prokuratury. 

Pierwsze kroki można skierować do GOPS-u, MOPS-u, czy chociażby p…

Czy list polecony z sądu lub awizo z Policji trzeba odebrać w terminie?