niedziela, 10 września 2017

Sprawy prawne przed ślubem i weselem (cz. 2). Jakie nazwisko nosić po ślubie?


Okazuje się, że sezon ślubny trwa cały rok, stąd inspiracja do sporządzenia na blogu "poradnika prawnego dla Młodej Pary", aby przygotowania do ślubu uzupełnić o bardzo istotną część wiedzy – czyli co trzeba załatwić przed i po ślubie w sferze prawa. 

1. ZMIANA NAZWISKA – DECYZJA PRZED ŚLUBEM 

Większość kobiet w Polsce zmienia swoje nazwisko po ślubie na nazwisko męża, bądź też decyduje się na nazwisko dwuczłonowe. Jest to jednak tylko i wyłącznie kwestia zwyczaju, a nie przepisów prawa, gdyż opcji jest zdecydowanie więcej!

Nie ma bowiem przepisu, który mówi o konieczności zmiany nazwiska po ślubie przez któregokolwiek z nowożeńców. Zasadą jest, że każdy z narzeczonych MOŻE OŚWIADCZYĆ jakie nazwisko będzie nosić po ślubie. W razie braku takiego oświadczenia i braku woli zmiany – każdy z małżonków zostanie przy swoim nazwisku. Wyłącznie kwestią zwyczaju jest więc zmienianie nazwisk, i to głównie przez kobiety – podczas gdy mogą to zrobić zarówno mężczyźni, jak i oboje z małżonków.

Jakie są więc opcje?

- każdy z narzeczonych zostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku panieńskim / kawalerskim,

- jedno z małżonków przyjmuje nazwisko drugiego, tj. oboje noszą nazwisko żony, albo oboje noszą nazwisko męża – czyli mają jedno wspólne nazwisko po ślubie,

- jedno z małżonków wybiera nazwisko podwójne – do swojego dołącza nazwisko partnera, tworząc nazwisko dwuczłonowe (przy czym człony mogą być ułożone w dowolnej kolejności, o której sami decydujemy), drugie z małżonków zostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku,

- oboje mogą wybrać wspólne nazwisko dwuczłonowe, składające się z ich dotychczasowych nazwisk, (albo będące kombinacją dotychczasowych członów), przy czym budowanie nazwisk złożonych może się składać z maksymalnie 2 członów.

2. ZMIANA NAZWISKA - DOPIERO PO ŚLUBIE

Co istotne, nazwisko można zmienić także po ślubie – należy to zrobić w trybie administracyjnym, tj. wypełnić odpowiedni wniosek urzędowy, który motywujemy ważnymi względami. Taki wniosek kosztuje 37zł i składa się go do Urzędu Stanu Cywilnego. 

W przypadku małżonków, którzy zostali przy swoich dotychczasowych nazwiskach, „ważnym powodem” może być faktyczne używanie w życiu codziennym nazwiska drugiego małżonka. W przypadku zmiany nazwiska przy zawarciu ślubu – powodem takim będzie nieużywanie nazwiska męża w praktyce i jednak funkcjonowanie pod nazwiskiem panieńskim/kawalerskim, do którego strona chciałaby powrócić. 

Warto więc wiedzieć, że zmiana nazwiska przy okazji małżeństwa nie musi być podejmowana od razu, ani też nie musi być decyzją ostateczną – bo zawsze można ją zmienić, w zależności od tego, jak ukształtuje się nasza praktyka po ślubie, czy po urodzeniu się dzieci.

3. NAZWISKA DZIECI 

Po wyborze własnego nazwiska po ślubie, przyszli małżonkowie muszą wybrać nazwisko dla swoich przyszłych dzieci. Nie jest jednak prawdą, że dzieci muszą nosić wyłącznie nazwisko ich ojca – bo jeśli strony tak postanowią - dzieci mogą nosić nazwisko matki, które ona obrała po ślubie (panieńskie lub dwuczłonowe).

Przykład: Jeśli matka nosi nazwisko Nowak, zaś ojciec – Kowalski, to dziecko może nosić nazwisko Nowak, Kowalski lub Nowak-Kowalski (albo Kowalski-Nowak).
 
Wybór opcji nazwiska dla przyszłych dzieci ogranicza wybór nowych nazwisk małżonków, a więc im więcej nazwisk pozostawimy „w grze”, tym większy wybór możemy następnie przewidzieć dla dzieci... Warto więc przemyśleć także i tą opcję!

Co istotne, choć decyzję o nazwisku dzieci podejmujemy przy podpisywaniu dokumentów ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, to można ją zmienić po urodzeniu się pierwszego dziecka - przy sporządzaniu aktu urodzenia tego dziecka w USC.


- x -


http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/index.html


1 komentarz: