poniedziałek, 12 czerwca 2017

Syn, mąż, partner został zatrzymany przez Policję? Co robić?


Osoba zatrzymana przez organy ścigania podejrzewana jest o popełnienie przestępstwa, a dodatkowo zachodzi obawa, że osoba ta może utrudniać postępowanie, ukryć się, uprzedzić współsprawców lub zacierać ślady. 

Zatrzymany może zostać pozbawiony wolności na przysłowiowe "48", czyli 48 godzin, celem wyjaśnienia sytuacji, powagi i zasadności stawianych tej osobie podejrzeń.

ZATRZYMANIE TO JESZCZE NIE TYMCZASOWE ARESZTOWANIE!

Zatrzymany zostanie zapewne przeszukany (prawdopodobnie także i jego mieszkanie), zostaną zatrzymane laptopy, telefony komórkowe należące do zatrzymanego, a rodzina dostanie pokwitowanie zabrania rzeczy, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. Następnie zatrzymany zabierany jest na komisariat Policji (do prokuratury, siedziby CBŚP, itp.), gdzie będzie poddawany dalszym czynnościom (zdjęcia, odciski, badania, itp.), a następnie przesłuchiwany.

I tu pojawia się kluczowa sprawa - wszystko, co zatrzymany powie organom ścigania (nawet nieoficjalnie, w zaufaniu!), może zostać wykorzystane przeciwko niemu... 

1. Jeśli zacznie kłamać, a organy ściągania będą już wcześniej wiedzieć dużo w danej sprawie - prawdopodobnie zostanie aresztowany. 
2. Jeśli powie zbyt dużo - naraża się na niepotrzebną odpowiedzialność karną i ujawnienie szczegółów sprawy, które mogłyby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. 
3. Jeśli nie powie nic - to też niedobrze, bo prowadzący postępowania karne mają w zwyczaju stosowanie "aresztu wydobywczego" celem pozyskania jakichkolwiek informacji i jest niestety mnóstwo sposobów na złamanie oporu takiego delikwenta.

Zatrzymany nie może w tym okresie kontaktować się z nikim, oprócz swojego obrońcy, którego ma prawo wskazać PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI PRZESŁUCHANIA! W takiej sytuacji, zawiadomiony adwokat przyjeżdża na miejsce czynności o umówionej godzinie, spotyka się wcześniej z zatrzymanym, a następnie nadzoruje dalszy tok postępowania, poczynając od pierwszych zapisów protokołu do czasu wyjścia zatrzymanego na wolność. Taktyka postępowania układana jest wtedy konsekwentnie już od samego początku sprawy.

Warto więc znać swoje prawa i warto walczyć o swoją niewinność ze wsparciem profesjonalnego adwokata u boku! 

Więcej informacji o prawach zatrzymanego znajdziecie tutaj.


http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/