Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2017

Syn, mąż, partner został zatrzymany przez Policję? Co robić?

Osoba zatrzymana przez organy ścigania podejrzewana jest o popełnienie przestępstwa, a dodatkowo zachodzi obawa, że osoba ta może utrudniać postępowanie, ukryć się, uprzedzić współsprawców lub zacierać ślady. 
Zatrzymany może zostać pozbawiony wolności na przysłowiowe "48", czyli 48 godzin, celem wyjaśnienia sytuacji, powagi i zasadności stawianych tej osobie podejrzeń.
ZATRZYMANIE TO JESZCZE NIE TYMCZASOWE ARESZTOWANIE!
Zatrzymany zostanie zapewne przeszukany (prawdopodobnie także i jego mieszkanie), zostaną zatrzymane laptopy, telefony komórkowe należące do zatrzymanego, a rodzina dostanie pokwitowanie zabrania rzeczy, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. Następnie zatrzymany zabierany jest na komisariat Policji (do prokuratury, siedziby CBŚP, itp.), gdzie będzie poddawany dalszym czynnościom (zdjęcia, odciski, badania, itp.), a następnie przesłuchiwany.
I tu pojawia się kluczowa sprawa - wszystko, co zatrzymany powie organom ścigania (nawet nieoficjalnie, w zaufaniu!)…