poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Sprawy prawne przed ślubem i weselem - wymagana dokumentacja.

Ślub cywilny jest regulacją zawarcia związku małżeńskiego z punktu widzenia prawa. Jego połączenie z sakramentem kościelnym nazywane jest ślubem konkordatowym.

Małżeństwo w Polskim prawie mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, a warunkowo Sąd może zezwolić zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Czy para zdecydowała się na zawarcie ślubu cywilnego, czy konkordatowego - niezbędna jest wcześniejsza wizyta w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, konieczna dla załatwienia przedślubnych formalności.

Niezbędne dokumenty przy wizycie w USC to:

- dowody osobiste stron
- skrócone akty urodzenia
(akty urodzenia można wcześniej zamówić w danym urzędzie, często nawet przez Internet)

W przypadku osób po rozwodzie - dodatkowo odpis wyroku sądu orzekającego rozwód.

W przypadku wdów / wdowców - dodatkowo odpis aktu zgonu małżonka.

W przypadku cudzoziemców:
- paszport
- akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez odpowiedni organ (lokalny USC lub ambasadę), przetłumaczone na język polski.


Świadkowie ślubu 

Muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku. Muszą być też osobami, które są w pełni zdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń.

Co ciekawe - zarówno przy ślubie cywilnym, jak i konkordatowym - świadkowie mogą być tej samej płci! Nie ma żadnego przepisu, który reguluje, aby świadkami ślubu była para mieszana :)

Jeśli świadek nie mówi w języku polskim - konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego w trakcie ceremonii, ale i ten fakt nie pozbawia danej osoby możliwości bycia świadkiem naszego ślubu.

Każdy Urząd Stanu Cywilnego udziela niezbędnych informacji w zakresie zawarcia małżeństwa na swoich stronach internetowych. 

Przykładowe informacje ze strony wrocławskiego USC znajdziecie tutaj.

 

http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/kontakt.html