Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2017

Sprawy prawne przed ślubem i weselem - wymagana dokumentacja.

Ślub cywilny jest regulacją zawarcia związku małżeńskiego z punktu widzenia prawa. Jego połączenie z sakramentem kościelnym nazywane jest ślubem konkordatowym.
Małżeństwo w Polskim prawie mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, a warunkowo Sąd może zezwolić zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.
Czy para zdecydowała się na zawarcie ślubu cywilnego, czy konkordatowego - niezbędna jest wcześniejsza wizyta w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, konieczna dla załatwienia przedślubnych formalności.
Niezbędne dokumenty przy wizycie w USC to:
- dowody osobiste stron - skrócone akty urodzenia (akty urodzenia można wcześniej zamówić w danym urzędzie, często nawet przez Internet)
W przypadku osób po rozwodzie - dodatkowo odpis wyroku sądu orzekającego rozwód.
W przypadku wdów / wdowców - dodatkowo odpis aktu zgonu małżonka.
W przypadku cudzoziemców: - paszport - akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez odpowied…