Za co na drodze odpowiada pasażer auta? Czy pasażer samochodu może dostać mandat karny?


Kierowca za swoje przewinienia na drodze karany jest mandatem karnym, punktami karnymi, a nawet wyrokiem karnym. Czy jednak podobna sytuacja może dotyczyć pasażera, jako uczestnika ruchu drogowego? Oczywiście, że tak!

1) Najprostszym przykładem naruszenia przepisów ruchu drogowego przez pasażera jest zanieczyszczanie drogi publicznej, przez wyrzucanie niedopałków, papierków, czy innych przedmiotów na drogę. To może zakończyć się mandatem, w zależności od poziomu zagrożenia na drodze.

2) Najczęstszym powodem mandatu dla pasażera jest niezapięcie przez niego pasów bezpieczeństwa. Kiedyś za takie wykroczenie odpowiadał tylko kierowca, obecnie mandat zapłaci również pasażer, chyba że jest osobą prawnie zwolnioną z takiego obowiązku (np. z uwagi na stan zdrowia).

3) Szczególną odpowiedzialność karną ponoszą właściciele i użytkownicy pojazdów, którzy dopuszczają do ich użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez wymaganej dokumentacji lub wyposażenia, albo kierowanych przez osoby stanowiące zagrożenie na drodze: kierowców w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających, kierowców bez uprawnień, chorych fizycznie lub psychicznie na tyle, że uniemożliwia im to należyte prowadzenie pojazdu.

Im poważniejsze wykroczenie, tym mandat karny dla pasażera będzie bardziej uciążliwy – kwoty wahają się bowiem od kilkudziesięciu złotych za drobne wykroczenia do nawet kilkuset złotych za te poważniejsze. 

W razie zaostrzonej odpowiedzialności, grzywna może opiewać nawet na kilka tysięcy złotych, a  jeśli okaże się, że to częściowo z winy pasażera doszło do wypadku drogowego – może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody, także na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Uważajmy więc na drodze i pomyślmy, czy nie stanowimy zagrożenia dla innych uczestników ruchu!


http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/

Komentarze