środa, 7 marca 2018

Narkotyki - ile można posiadać? Czy posiadanie narkotyków jest nielegalne?


Odpowiedź na powyższe pytania jest prosta i jednoznaczna - w Polsce posiadanie przy sobie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest nielegalne. 

Kwestię tą reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. - której tekst znajdziecie tutaj. Wprowadzono w niej definicję środków odurzających oraz cały wykaz substancji, które w polskim prawie uznawane są za odurzające, a więc niedozwolone.

Najważniejszy w kwestii nielegalnego posiadania narkotyków jest art. 62 tej ustawy:

"1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Warto zauważyć, że możliwa kara za posiadanie różni się w zależności od tego, czy posiadamy małą, średnią czy znaczną ilość substancji. 

Co istotne - ZNACZNA ILOŚĆ, TO TAKA, KTÓRA SŁUŻY DO UZYSKANIA KILKUDZIESIĘCIU DZIAŁEK - a dokładnie "to taka ilość, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się najmniej kilkudziesięciu osób". 

I tu uwaga! Przelicznikiem jednorazowej działki w postępowaniu karnym, bardzo często jest ilość 0,1g marihuany, czy amfetaminy. Także przykładowo 5g narkotyku może zostać zakwalifikowane jako 50 potencjalnych działek, a więc wpadamy w widełki zaostrzonej odpowiedzialności karnej...

Kontakt z adwokatem jest wtedy mocno wskazany! ;)

http://www.adwokat-kapko.wroclaw.pl/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz